Doelstelling, Erkenning & Accreditatie

Echografie onderwijs dat door DEUS georganiseerd wordt, is bedoeld als nascholing voor specialisten (i.o.) werkzaam in de zorg. Een aantal cursussen wordt afgesloten met een theorie en/of praktijktoets. Het behalen van deze toets geeft aan dat DEUS van mening is dat de deelnemer getoond heeft om de cursusstof te kunnen reproduceren in theorie en praktijk in onze leeromgeving. DEUS kan hiermee echter geen uitspraak doen over het in staat zijn van de deelnemer om de aangeleerde en getoonde vaardigheden in de praktijk te brengen buiten de leeromgeving van DEUS. Hiervoor blijven wet en regelgeving (o.a. BIG) van toepassing en het blijft het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer zorg te dragen dat er gehandeld wordt conform de eisen van de eigen beroepsgroep en de lokale en landelijke regelgeving.

Doelstelling

De algemene doelstelling van DEUS scholing is het aanleren van theoretische en praktische point-of-care echografische vaardigheden. Elke individuele scholing kent weer specifieke doelstellingen, deze staan vermeld op de webpagina’s van de betreffende scholing.

Accreditatie

DEUS doet haar uiterste best om nascholing geaccrediteerd te krijgen door de verschillende beroepsverenigingen. Het kan zijn dat dat voor de combinatie van een specifieke cursus met een bepaalde beroepsvereniging niet mogelijk is gebleken. Informeer hiernaar voor u zich inschrijft.

Erkenning

DEUS BV voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geaccrediteerd.