Point-of-Care Echografie voor Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde

Point-of-Care echografie helpt ons snel en accuraat beslissingen te nemen bij patiënten met acute problematiek .

Is er een verwijzing naar het ziekenhuis nodig of blijft de patient in de eerste lijn?

Naar welk specialisme en centrum en met welke urgentie moet er een verwijzing plaatsvinden?

Met welke vraagstelling moet er vervolg diagnostiek worden ingezet?

Heb ik gevaarlijke acute aandoeningen voldoende uitgesloten?

Bij al deze vragen kan POCUS uw besluitvorming adequaat ondersteunen omdat het u direct meer en betere informatie geeft die te correleren is aan de kliniek van uw patient.  Met deze gedachte in het achterhoofd heeft DEUS In samenwerking met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een 2-daagse basiscursus ontwikkeld

Echografie wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet als onderdeel van de specifieke expertise van de behandelend medisch specialist om tot een juiste afweging te komen bij de individuele patiënt. Deze relatief gemakkelijk aan te leren vaardigheid brengt de behandelaar hiermee dicht bij de patiënt, wat resulteert in meer voldoening voor beiden.

Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor de (acuut) zieke patiënt. De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken.

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSTITEL

 • Basiscursus Point-of-Care Echografie voor Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde

DOELGROEP

 • Medische professionals werkzaam in de eerste lijn die betrokken zijn bij de opvang van (acuut) zieke patiënten.

DOEL

 • Het zelfstandig in staat zijn om point-of-care echografie toe te passen bij patiënten die zich presenteren met dyspnoe, buikpijn of wekedelen letsel. Verder behoort het verkrijgen van perifere vaattoegang tot de leerdoelen.

CURSUSDUUR

 • 2 losse dagen (binnen 2 weken)

INHOUD CURSUS

 • Basisprincipes echografie, ‘knobology’ en artefacten
 • De patiënt met een acute buik:
  • Vrij vocht
  • Hydronefrose
  • Blaas(retentie)
  • Aneurysma van de abdominale aorta (AAA)
 • De patiënt met acute dyspnoe:
  • Pulmonaal:
   • Pneumothorax
   • B-lijnen
   • Pleuravocht
  • Cardiaal:
   • Gefocuste echocardiografie
   • Vena Cava Inferior (VCI) bij overvulling
 • Diep Veneuze Trombose (DVT)
 • De patiënt met musculoskeletale pathologie
  • Fractuur
  • Peesruptuur
  • Abces & cellulitis

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van point-of-care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante point-of-care echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Bovenstaande toe te kunnen passen in praktijkgerichte klinische scenario’s.

ACCREDITATIE

Wij streven naar accreditatie voor onder andere;

 • LHV
 • NVKG
 • NVVA
 • Verenso
 • NIV
 • NVSHA
 • Aanvullende accreditatie op aanvraag

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met bijbehorende online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus zal een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.