Spoedechografie – Basis

Deze 1-daagse DEUS cursus is de eerste in Nederland, speciaal ontworpen door artsen werkzaam in de acute zorg met een ruime echo en instructeurservaring en is zeer geschikt voor alle artsen die zich voor de spoedechografie een stevige theoretische en praktische basis willen verwerven. 

De theorie zal in de presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden.  Wij maken hierbij alleen gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde. 

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof in de eLearning modulen verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal zowel een theoretisch examen als ook een praktijkexamen plaatsvinden. 

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

 

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSTITEL

 • DEUS Basiscursus Spoedechografie

DOELGROEP

 • Artsen, VS en PA’s geïnteresseerd in de spoedechografie.

DOEL CURSUS

 • Zelfstandig kunnen vastellen van levensbedreigende aandoeningen in zowel de trauma als de non-trauma setting en hiermee de zorg voor de acuut zieke patiënt te verbeteren.

CURSUSDUUR

 • 1 dag

INHOUD CURSUS

 • Basisprincipes echografie en knobologie
 • EFAST (intra-abdominaal vrij vocht, pericardvocht, hemo-pneumothorax)
 • AAA
 • Basale spoedechocardiografie
  • linker ventrikel functie
  • pericardvocht en/of tamponade
  • evaluatie van verhouding linker en rechter kamergrootte
  • collapsibiliteit vena cava inferior
 • Echografie bij shock (RUSH: Rapid Ultrasound in Shock)

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om;

 • vertrouwd te zijn met de basale natuurkundige principes van de echografie;
 • vertrouwd te zijn met de 3 kerngebieden van de spoedechografie (trauma, cardiaal, AAA);
 • op basaal niveau beelden te kunnen vervaardigen en interpreteren in 3 kerngebieden van de spoedechografie.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • NIV (Totaal 24 punten, 16 punten voor de fysieke cursus, 8 punten voor de eLearning)
 • ABC1 (12+8 punten)
 • NAPA (12+8 punten)
 • NVALT (16+8 punten)
 • NVA (16+8 punten)
 • NVVC (16+8 punten)
 • NVvH (16+8 punten)
 • NVvN (16+8 punten)
 • NVN (16+8 punten)
 • NVSHA (12+8 punten, de gemaakte echo onderzoeken voldoen aan de supervisie eisen van de NVSHA en dus meegenomen kunnen worden in het eigen echo portfolio voor het certificatie examen)

ABAN Accreditatie van de eLearning (8 punten) loopt via ExpertCollege. NB: Er is overlap in modulen met andere cursussen mogelijk, dit kan consequenties hebben voor het uiteindelijk aantal te behalen punten.

DATA, KOSTEN & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen ter beschikking worden gesteld, waaronder een DEUS-ExpertCollege eLearningpakket.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.) en andere medische professionals. DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.