Point-of-Care Echografie voor VS & PA’s

Deze eendaagse kennismakingscursus is de eerste Nederlandse point-of-care echografie cursus specifiek ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants (i.o.). 

Het team van ervaren instructeurs heeft ruime ervaring met klinische point-of-care echografie en zal deze ervaring gebruiken om de aangeleerde vaardigheden een praktisch toepasbaar kader te geven.

De cursus is geschikt voor verpleegkundig specialisten en physician assistants (in opleiding) die kennis willen maken met de theoretische en praktische basis van point-of-care echografie.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. 

OPTIMALE LEEROMGEVING

DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoreuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3-4 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echomodel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten. Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

CURSUSTITEL

 • Kennismaking Point-of-Care Echografie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants (i.o.)

DATA & INSCHRIJVING

DOELGROEP

 • Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants (i.o.)

LEERDOELEN

 • De cursisten worden na afloop geacht om basale kennis te hebben van:
  • De beschrijving van de basale natuurkundige principes van echografie.
  • De beschrijving hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
  • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie.
  • Het verkrijgen van relevante echografische beelden, de beoordeling en de interpretatie.
  • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden.

ACCREDITATIE

Accreditatie is reeds verleend voor onder andere;

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • NAPA

CURSUSDUUR

 • 1 dag

INHOUD CURSUS

 • Basisprincipes echografie, ‘knobology’ en artefacten
 • Echografie techniek en uitvoering
 • MSK:
  • Schouder: luxaties en stand
  • Pols/hand: fractuur en stand na repositie
  • Achillespeesruptuur
 • Weke delen:
  • Corpus alienum
  • Abces
 • Zenuwblokkade
  • Heup: FICB
 • Vaten
  • Lokalisatie en inbrengen venflon

DATA & INSCHRIJVING

CURSUSLOCATIE

Let op! Vanaf 1 september 2020 vinden onze cursussen plaats op een andere lokatie bij QT Time.

QT Time
Meidoornkade 18
3992 AE, Houten
T: 085 007 5040
W: www.qttime.nl
E: info@qttime.nl

MEER INFORMATIE

 • Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met bijbehorende online videomateriaal.
 • Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij een bepaald minimaal aantal deelnemers.

DEUS

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gesuperviseerd door DEUS. Sinds 2012 is DEUS actief in de ontwikkeling van scholing op het gebied van point-of-care echografie voor medisch specialisten (i.o.). DEUS is een CRKBO geaccrediteerde onderwijsinstelling.